Steun onze nieuwe lokalen!

Beste ouders , oud-leiding en sympathisanten

‘De Belg is geboren met een baksteen in de maag!’ Of dat waar is, weten we niet. Onze voornaamste taak is dan ook zorgen dat onze leden elke zaterdag de tijd van hun leven hebben. Tot twee jaar geleden dachten wij dan ook bij het woord ‘bouwen’ meteen aan sjorconstructies, patrouillehoeken, 2-masters, patrouilletenten… en niet aan nieuwe lokalen bouwen.

Na de brand kregen we meteen hulp, steun en begrip uit verschillende hoeken. Hierdoor gingen onze activiteiten na de brand gewoon door. We willen dan ook iedereen hartelijk danken. Vervolgens werden er voorzichtig toekomstplannen gemaakt. Toen alle administratieve rompslomp voorbij was, konden we onze toekomstplannen concreter maken. Er werden groepsraden georganiseerd die volledig in het teken stonden van de bouw. Zo konden we samen onze ideeën, prioriteiten en wensen op papier zetten. We willen dan ook lokalen die afgestemd zijn op onze werking nu, maar
ook in de toekomst.

De bouw gebeurt in 2 fases: enerzijds de bouw van een water- en winddicht gebouw met alle basisvoorzieningen en anderzijds afwerking en inrichting van de lokalen en de gemeenschappelijke ruimtes. Voor de verdere afwerking en inrichting van onze lokalen en de gemeenschappelijke ruimtes vragen wij jullie hulp!

Hoe kan jij ons helpen?

Je kan ons op verschillende manieren steunen: