Materiaal

Hieronder vind je alles wat je nodig hebt om thuis op kamp te gaan! Mail je leukste verhalen, foto’s en filmpjes van je thuiskamp naar post@scoutslooi.be

Download de "hier leeft een Scout" affiche van onderstaande link, druk hem af en hang hem voorje raam aan de straatkant!

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/huisstijl/hier-leeft-een-scout

Het avondlied:

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...


Wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!
 

Scouts en Gidsen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!

SLAAPWEL !